Międzynarodowa konferencja pt. „Szlaki Międzymorza: Bałtyk – Bug – Boh – Pont (od III do połowy I tysiąclecia przed Chr.), Obrzycko, 13-16 października 2008 r.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

International conference „Routes between the Seas: Baltic – Bug – Boh – Pont (from the third to the middle of the first millennium BC), Obrzycko, 13-16 October 2008

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Folia Praehistorica Posnaniensia, 2011, Tom XVI, s. 469-470

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego