Samorząd terytorialny w perspektywie personalizmu społecznego

Thumbnail Image

Date

2020

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Local government in the perspective of social personalism

Abstract

W artykule zarysowano program naprawczy samorządu terytorialnego w oparciu o nowy prąd doktrynalny – personalizm społeczny. Wskazuje on nowe możliwości reformowania ustroju i funkcjonowania samorządu, postaw osobowych. Jest to nowa droga rozwoju społeczności lokalnych promująca idee i wiedzę humanistyczną, etyczną, próbuje skorygować dominujący nurt liberalizmu, który coraz bardziej podlega degeneracji.
The article outlines a program for the improvement of local government drawing on the new doctrine of social personalism. Social personalism identifies new possibilities of reforming the system and the operations of both local government and personal attitudes. This is a new way to develop local communities which promotes humanistic ideas and knowledge as well as ethics, while trying to rectify the increasingly degenerating dominant current of liberalism.

Description

Sponsor

Keywords

człowiek, państwo, samorząd, personalizm społeczny, human, state, local government, social personalism

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1, 2020, s. 29-41.

Seria

ISBN

ISSN

1731-7517

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego