O socjotechnicznych, a także prakseologicznych korzeniach doradztwa politycznego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

About social engineering and praxeological roots of political consulting

Abstract

Artykuł traktuje przede wszystkim o doradztwie (konsultingu) politycznym i znaczeniu konsultantów politycznych w organizacji politycznej. Z oczywistych względów dotyka też zagadnień związanych z praktycznym zastosowaniem wiedzy naukowej. Autor dokonuje w nim próby analizy rozumienia pojęcia doradztwa politycznego poprzez wskazanie jego zależności z takimi terminami jak socjotechnika, doradztwo komunikacyjne, doradztwo osobiste, doradztwo merytoryczne i kampania wyborcza.
The main topic of the paper is political consulting and the significance of political consultants in political organizations. For obvious reasons the paper also addresses the issues of academic knowledge being implemented in practice. The author undertakes to analyze how the notion of political consulting is understood by indicating its relation to such notions as social engineering, communication consulting, personal consulting, thematic consulting and election campaigns.

Description

Sponsor

Keywords

doradztwo polityczne, konsulting polityczny, socjotechnika, political consulting, social engineering

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2016, nr 4, s. 187-204.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego