Polityka integracji imigrantów w III RP. Europejskie standardy a polskie realia

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The integration policy towards immigrants in Poland. The European standards and the Polish reality

Abstract

Celem pracy jest ukazanie ewolucji polskiej polityki integracyjnej oraz wskazanie obszarów i wyzwań dla kreatorów tejże polityki. Istotną staje się identyfikacja zjawiska integracji imigrantów w Polsce, zwłaszcza w wymiarach społeczno–politycznych, akcentowanych przez Indeks Polityki Integracji Imigrantów, tj.: mobilności na rynku pracy, łączenia rodzin, edukacji, pobytu długoterminowego, dostępie do obywatelstwa oraz przeciwdziałania dyskryminacji. Określenie tych wytycznych pozwoli także odpowiedzieć na pytania, jakie bariery determinują małe zainteresowanie osiedlaniem się w Polsce grup imigrantów i jakie działania mogłyby te bariery redukować. W badaniach pominięto tylko jeden aspekt akcentowany przez MIPEX, a mianowicie partycypację polityczną imigrantów, ponieważ w Polsce nie przewiduje się możliwości ich udziału w wyborach politycznych, nawet jeśli mają oni status rezydentów długoterminowych. W przeprowadzonych badaniach, autorce pracy zależało na uzyskaniu odpowiedzi, między innymi na następujące pytania badawcze: 1. Jakie są międzynarodowe i unijne standardy polityki integracji imigrantów? 2. Jakie założenia mogą stanowią o efektywności polityk integracyjnych w państwach innych niż Polska? 3. W jakim stopniu Unia Europejska ma wpływ na wprowadzanie krajowych przepisów dotyczących polityki integracji imigrantów? 4. Jak wyglądają założenia polityki migracyjnej i integracyjnej w Polsce? 5. Czy i jakie programy integracyjne Polska oferuje imigrantom, a zwłaszcza szczególnym ich kategoriom: uchodźcom i repatriantom? 6. Jakie bariery determinują małe zainteresowanie osiedlaniem się w Polsce grup imigrantów i jakie działania mogłyby je redukować? 7. Jaką rolę w procesie integracji odgrywają organizacje pozarządowe? 8. Czy Polska potrzebuje efektywnej polityki integracji imigrantów
The main aim of the dissertation is to show the evolution of the Polish integration policy towards immigrants and the challenges for the creators of that particular part of the policy. It is truly important to identify political and social indicators of the integration policy, especially in the areas underlined by MIPEX (Migrant Integration Policy Index): labour market mobility, family reunion, education, political participation, long – term residence, access to nationality, anti – discrimination and health. MIPEX identifies the highest European and international standards aimed at achieving equal rights, responsibilities and opportunities for all residents. Now the question arises: what are the political challenges that Poland needs to face? It is an ethnically homogeneous state, as only 0.3 % - 0,5 % people in Poland are immigrants (due to various statistics), which is the lowest number in the EU. Another query concerns the implications for the future vision of immigration policy in the country where the same push factors caused many people to emigrate to the richer EU countries. Consequently, does Poland encourage immigrants to stay there? The dissertation, therefore, is an attempt to answer what are the migration challenges in the light of the current humanitarian crisis in the Middle East. It would be good if Poland drew some strategic, integration and safety conclusions from the lesson of Migration Crisis for the future. It is vital all the more that the demographics of the world and economy are not only seasonal problems.

Description

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Sponsor

Keywords

polityka integracji, integration policy, imigranci, immigrants, uchodźcy, refugees, kryzys migracyjny, migration crisis, migracje, migration

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego