System Rady Europy wobec ochrony praw kobiet

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

The System of the Council of Europe towards women’s rights protection

Abstract

Problematyka praw kobiet jest stale poruszanym zagadnieniem w kwestii publicznej. Początki walki o równość płci sięgają XVIII wieku, jednak kobiety wciąż padają ofiarami dyskryminacyjnych praktyk. Celem niniejszego artykułu jest zwięzłe przedstawienie podstawowych nurtów feminizmu jako ruchu walczącego o równouprawnienie płci oraz jaki wpływ na sytuację prawną kobiet miała zrodzona z niego feministyczna jurysprudencja. W dalszej części zarysowano mechanizmy antydyskryminacyjne w systemie Rady Europy oraz sposób ochrony kobiet w sferze zatrudnienia. Artykuł wieńczy przedstawienie kilku wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
The issue of women's rights is continuously debated in the public domain. The beginnings of the fight for gender equality began in the eighteenth century, but women are still subjected to discriminatory practices. The aim of this article is to briefly present the main trends of feminism as a movement fighting for gender equality, and what influence feminist jurisprudence has on the legal situation of women. In the following part of the paper, anti-discrimination mechanisms are presented in the system of the Council of Europe and the way women are protected in the sphere of employment. The article finishes with the presentation of several judgments of the European Court of Human Rights.

Description

Sponsor

Keywords

feminizm, Feminism, feministyczna teoria prawa, Feminist Legal Theory, ochrona praw kobiet, women’s rights protection, równość płci, gender equality, Rada Europy, Council of Europe

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2019, nr 9, s. 229-245

DOI

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego