Średniowieczny drewniany dwor obronny w Orłowie nad Bzurą

Loading...
Thumbnail Image

Date

1989

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Title alternative

A mediaeval wooden fortified manor-house in Orłow on the Bzura river

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Slavia Antiqua, tom 32 (1989-1990), s. 241-290

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego