Zoomorficzne ozdoby srebrne z Hedeby (?) na ziemiach polskich

Loading...
Thumbnail Image

Date

1994

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Instytut Historii UAM

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Hedeby, Średniowieczne ozdoby, Medieval ornaments

Citation

Folia Praehistorica Posnaniensia, t.VI, 1994, s.188- 199

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego