Uwarunkowania frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego na Podkarpaciu (okręg nr 9) w 2014 roku

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Determinants of Voter Turnout in the Elections to the European Parliament in the Subcarpathian District No. 9 in 2014

Abstract

Autor dokonał analizy wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. w podkarpackim okręgu nr 9. Celem artykułu było określenie czynników kształtujących partycypację wyborczą. Wskazano na determinanty o charakterze politycznym, demograficzno-społecznym, prawnym i systemowym oraz świadomościowym. Autor argumentował, że w wyborach europejskich w analizowanym okręgu na frekwencję wpływają przede wszystkim determinanty prawne, systemowe i w pewnym stopniu świadomościowe, a w mniejszym klasyczne wskaźniki demograficzno-społeczne.
The author has analyzed the European Parliament elections in 2014 Subcarpathian District No. 9. The aim of the article were the factors influencing electoral participation. He explained the impact of political, demographic, social, legal and psychological indicators on electoral participation. The author argues that turnout is modified primarily by legal, psychological determinants, less by classical socio-demographic indicators.

Description

Sponsor

Keywords

Parlament Europejski, frekwencja, Podkarpacie, wybory europejskie, European Parliament, turn out, Podkarpacie, EU election

Citation

Przegląd Politologiczny, 2015, nr 1, s. 21-34.

Seria

ISBN

ISSN

1426-8876

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego