Jak technologie informacyjno-komunikacyjne mogą wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym? Studium teoretyczne

Title alternative

Abstract

Celem tekstu jest opis szans wynikających z użytkowania przez dzieci w wieku 3-6 lat technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz przedstawienie dyrektyw dla wykorzystania TIK przez dzieci w tym wieku (mówiąc o TIK mamy na myśli głównie takie ich popularne formy jak gry, aplikacje, programy, strony internetowe, portale itp., dlatego – co należy bardzo mocno podkreślić – przedstawione w tekście szanse i dyrektywy nie są w każdym przypadku adekwatne do wszystkich rodzajów TIK). W tekście tym będziemy starali się więc odpowiedzieć na pytanie: Jak TIK mogą wspierać rozwój dziecka w wieku 3-6 lat, czy szczegółowiej: Jakie szanse dają TIK dzieciom w wieku 3-6 lat i jak działać, by te szanse wykorzystać

Description

Sponsor

Keywords

ICT, TIK, dziecko, edukacja, rozwój dziecka, media w edukacji

Citation

Klichowski, M., Pyżalski, J., Kuszak, K., Klichowska, A. (2017). Jak technologie informacyjno-komunikacyjne mogą wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym? Studium teoretyczne. W: J. Pyżalski (red.), Małe dzieci w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych - pomiędzy utopijnymi szansami a przesadzonymi zagrożeniami (ss. 115-157). Łódz: Wydawnictwo „Eter”.

DOI

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego