Vem är ”en riktig älvdaling”? Identitetsmarkörer i dagens Älvdalen

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Katedra Skandynawistyki UAM

Title alternative

Who is ”a real Övdalian”? Identity markers in present Älvdalen

Abstract

I denna artikel presenteras en kort analys av identitetsfrågor som avser Älvdalens befolkning, med särskilt fokus på älvdalskan och dess roll som identitetsmarkör. Älvdalingarna utgör en tydlig språkgrupp utan bestämda etniska strävanden vilket är en av orsaker till varför älvdalskan inte har erkänts som minoritetsspråk. Idag spelar det lokala målet snarare en symbolisk roll och att vara ”en riktig älvdaling” associeras med gemensam historia och tradition, inte med kunskaper i älvdalskan.
The article is a short analysis of the concept of identity among the population of Älvdalen Municipality and the role of the local dialect Övdalian as an indicator of this identity. The population of Älvdalen Municipality is a clear example of a language group, rather than an ethnic group, which is one of the reasons why Övdalian has not been recognized as a minority language according to the The Framework Convention for the Protection of National Minorities and European Charter for Regional or Minority Languages. The local vernacular has lost its former major significance as the carrier of identity and plays nowadays merely a symbolic role. To be “a member of the Övdalian community” is associated today more with the sense of common ancestry and tradition than with the ability of speaking the local vernacular. On the other hand, people from Älvdalen Municipality consider Övdalian as the major factor that unites them.

Description

Sponsor

Keywords

älvdalska, Idenitet, Minoritetsspråk, Etnicitet, Självkänsla, Övdalian, Identity, Minority language, Ethnicity, Self-esteem

Citation

Folia Scandinavica Posnaniensia, vol. 11, 2010, pp. 123-133

Seria

ISBN

ISSN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego