Lokalne czasopisma Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w poznańskiem w latach 1983–1989

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Local periodicals of the Patriotic Movement for National Rebirth in the Poznań Region from 1983 to 1989

Abstract

Autor scharakteryzował przykładowe czasopisma Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON), jakie ukazywały się w dawnym województwie poznańskim w latach 1983–1989. Należały do nich następujące miesięczniki: „Echa Opalenickie” (1983–1989), „Głos Śremski” (1984–1989), „Kórniczanin” (1988–1989), „Wiadomości Grodziskie” (1986–1989), „Wiadomości Nowotomyskie” (1986–1989), oraz dwumiesięcznik „Ziemia Szamotulska” (1988–1989). Przedstawił inicjatorów tych wydawnictw oraz ich cele, zadania i zawartość, a także niektórych autorów materiałów prasowych.
The author characterizes the examples of periodicals published by the Patriotic Movement for National Rebirth (PRON) in the then Poznań Region from 1983 to 1989. The following monthlies were among them: “Echa Opalenickie” (1983–1989), “Głos Śremski” (1984–1989), “Kórniczanin” (1988–1989), “Wiadomości Grodziskie” (1986–1989), “Wiadomości Nowotomyskie” (1986–1989), and a bi-monthly “Ziemia Szamotulska” (1988–1989). The author presents their founders, tasks and content as well as selected authors of materials published.

Description

Sponsor

Keywords

Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON), lokalne czasopisma pronowskie, województwo poznańskie w latach 1983–1989, Patriotic Movement for National Rebirth (PRON), local PRON periodicals, Poznań Region from 1983 to 1989

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2016, nr 4, s. 217-237.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego