PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

BOOK REVIEWS

Abstract

Liberalne przesłanki polskiej transformacji pod red. Wacława Jarmołowicza, Katarzyny Szarzec (rec. Jerzy Bo e h l k e), s. 315-317; Witold Małachowski Społeczna gospodarka rynkowa współczesnych Niemiec, (rec. Przemysław D e s z c z y ń s k i), s. 318-320

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 2, s. 315-320

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego