Dylematy bezpieczeństwa państw bałtyckich po aneksji Krymu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Security dilemma in the Baltic states after the Crimea annexation

Abstract

Obawy o rewizjonistyczną politykę Rosji w regionie bałtyckim wzrosły w 2008 r. po konflikcie rosyjsko-gruzińskim. Jednak to aneksja Krymu i wojna we wschodniej Ukrainie spowodowała znaczący spadek poczucia bezpieczeństwa w regionie. Rosja postrzegana jest jako największe zagrożenie w regionie. Podczas gdy środki militarne budzą największy niepokój w państwach bałtyckich, Litwa, Łotwa i Estonia obawiają się także rosyjskiej presji na ich system polityczny, gospodarkę, kulturę, życie społeczne oraz tożsamość narodową. Poniższa praca będzie miała na celu wskazanie dynamiki dyskursu bezpieczeństwa w państwach bałtyckich w związku z wydarzeniami we wschodniej Ukrainie. Analiza będzie dotyczyła w szczególności odpowiedzi na pytania, w jaki sposób „kryzys ukraiński” wpłynął na postrzeganie bezpieczeństwa w państwach bałtyckich oraz jakie działania zostały podjęte na po- ziomie narodowym i regionalnym. Dodatkowo, zbadana zostanie relacja pomiędzy narodowymi a regionalnymi interesami w sferze bezpieczeństwa w państwach bałtyckich.
Security threats related to Russia’s revisionism in the Baltic region have been observed since the Russia-Georgia war (2008), but the Baltic states have experienced significant challenges as a result of the aggressive policy of Russia in Ukraine and the annexation of Crimea in 2014. Russia is seen as the most influential actor who influences the security in the region. While security challenges in the Baltic states are primarily seen through the prism of the military threat, the Baltic states perceive themselves as being under the pressure Russia is exerting on their political systems, economic, social and cultural cohesion as well as national identities. The objective of the study is to answer the question of how the ‘Ukrainian crisis’ affects security discourse in the Baltic states and how they are adapting to new security challenges on the national and regional levels. Additionally, the relation (hierarchy) between the regional and national security interests of the Baltic states will be analyzed

Description

Sponsor

Keywords

bezpieczeństwo, państwa bałtyckie, aneksja Krymu, Rosja, security, Baltic states, Crimea annexation, Russia

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2017, nr 2, s. 125-142.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego