Sprawozdanie z IX Konferencji Organizacji Studenckich Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 17 maja 2017 roku

Loading...
Thumbnail Image

Date

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

IX Conference of Student Organizations at Faculty of Educational Studies (Adam Mickiewicz University in Poznan), Poznan, 17-05-2017

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Studia Edukacyjne, 2017, nr 44, s. 452- 455

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego