Personalizacja jako efekt mediatyzacji polityki

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Personalisation as a result of the mediatisation of politics

Abstract

W ciągu ostatnich kilkunastu lat uwagę badaczy przyciąga mediatyzacja polityki i konsekwencje tego procesu. Podstawowe i bardzo ogólne pytanie w refleksjach dotyczących mediatyzacji to pytanie o to, jak i w jakim stopniu współczesne media zmieniają politykę. Za jedną z głównych cech współczesnej zmediatyzowanej polityki uważana jest personalizacja. Celem artykułu jest wskazanie związków pomiędzy mediatyzacją polityki i jej personalizacją, oraz konsekwencji tych związków dla komunikowania politycznego, ale także dla praktyki działań politycznych. Niejednoznaczność kategorii personalizacji wymaga jej szczegółowego omówienia, w artykule zatem prezentowane są podstawowe ujęcia teoretyczne tej kategorii.
For over a dozen years, the attention of researchers has been focused on the mediatisation of politics and the implications of this process. The fundamental, and very general question emerging in the reflections on mediatisation concerns the issue of how and to what extent the contemporary media are changing politics. Personalisation is considered to be one of the main features of contemporary mediatised politics. This paper aims to identify the relations between the mediatisation of politics and its personalisation, and the consequences of these relations for political communication, as well as for the practice of political activities. The ambiguity of the category of personalisation requires detailed discussion, therefore the paper presents the basic theoretical approaches to this category.

Description

Sponsor

Keywords

personalizacja, mediatyzacja, polityka, personalisation, mediatisation, politics

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2015 nr 3, s. 91-103.

Seria

ISBN

ISSN

1731-7517

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego