Błogosławionej Marii Karłowskiej koncepcja miłosierdzia

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010-10-21T15:59:07Z

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The concept of mercy blessed Maria Karłowska

Abstract

Praca składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy ukazuje kontekst społeczno-historyczny kształtowania się refleksji Marii Karłowskiej. Trzy kolejne rozdziały stanowią w ścisłym sensie prezentację koncepcji miłosierdzia. Karłowska uczy o miłosierdziu objawionym, którego źródłem jest Bóg, miłosierdziu uznanym – przyjętym przez człowieka miłosierdziu Boga i wreszcie o miłosierdziu świadczonym, które człowiek winien okazywać bliźnim. Rozdział piąty ukazuje działalność instytucji realizujących idee Marii Karłowskiej.
The work consists of five chapters. The first shows the context of the socio-historical development of the reflection Maria Karłowska. The next three chapters are in the strict sense, the presentation of the concept of mercy. Karłowska teaches about revealed mercy, whose source is God's mercy; recognized mercy - adopted by the man of God's mercy and finally provided mercy, that man should show to others. The fifth chapter presents the activities of institutions implementing the ideas of Maria Karłowska.

Description

Wydział Teologiczny: Zakład Teologii Moralnej i Duchowości

Sponsor

Keywords

Maria Karłowska, Miłosierdzie Boże, Divine mercy

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego