Dostępność wiedzy naukowej a jej intersubiektywna komunikowalność

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Description

Publikacja powstała w ramach projektu „Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii” finansowanego ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, numer decyzji 0057/NPHR3/H11/82/2014.

Sponsor

Keywords

humanistyka, otwarta nauka, komunikacja naukowa, wiedza naukowa, dostępność wiedzy naukowej, intersubiektywna komunikowalność

Citation

Boruszewski, J., Dostępność wiedzy naukowej a jej intersubiektywna komunikowalność, w: Komunikacja naukowa w humanistyce, red. Kulczycki, E., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2017, s.265-281.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego