Produkcja filmowa jako kultura. O pisarstwie filmowym Edwarda Zajička

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu; Wydawnictwo PWSFTViT w Łodzi

Title alternative

Film Production as Culture. On Writings by Edward Zajiček

Abstract

Marek Hendrykowski’s paper is devoted to the unique volume and its outstanding author. The book entitled “Beyond the Screen. Polish Cinematography 1896-2005” written by Edward Zajiček, Professor of Film School in Łódź, is the standard work in the field, unquestionably the most comprehensive and complete book on the history of Polish film production as a specific form of state and individual activity. This newly revised and expanded up-to-date monograph covering every important information about Polish film industry is the ideal introduction to everything the interested reader needs to know about it: from the fundamentals of film production to close-reading analyses of hundreds of classic examples.
Artykuł Marka Hendrykowskiego poświęcony jest unikalnej książce i wyjątkowemu autorowi. Książka zatytułowana „Poza ekranem. Polska kinematografia w latach 1896-2005”, napisana przez Edwarda Zajička, profesora PWSFTvT w Łodzi, jest podstawową pracą w dziedzinie studiów nad filmem, bez wątpienie najbardziej wszechstronną i kompletną ksiązką na temat historii produkcji filmowej w Polsce jako specyficznej formie państwowej oraz indywidualnej aktywności. Ostatnio uaktualniona monografia zawiera wszelkie istotne informacje o polskim przemyśle filmowym i jest niezastąpionym podręcznikiem dla każdego czytelnika poszukującego informacji o nim. Książka oferuje nieoceniony zasób wiedzy i faktów, począwszy od podstaw produkcji filmowej po wnikliwe analizy setek klasycznych przykładów.

Description

Sponsor

Keywords

Edward Zajiček, film production in Poland, Polish cinematography in socialist-state system, produkcja filmowa w Polsce, kinematografia polska okresu PRL

Citation

Images, nr 21-22, 2013, s. 105-113

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego