Białoruś i Białorusini w polskiej polityce wschodniej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Białorusini, Białoruś, polska polityka wschodnia

Citation

Fedorowicz K., Białoruś i Białorusini w polskiej polityce wschodniej. W: Białorusini - historia i kultura. Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2010, pp. 193-208.

ISBN

978-83-86624-73-7

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego