Białoruś i Białorusini w polskiej polityce wschodniej

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Advisor
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Title alternative
Abstract
Description
Sponsor
Keywords
Białorusini, Białoruś, polska polityka wschodnia
Citation
Fedorowicz K., Białoruś i Białorusini w polskiej polityce wschodniej. W: Białorusini - historia i kultura. Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2010, pp. 193-208.
DOI
Alternative location
Creative Commons License