Filantropia, opieka społeczna, praca socjalna - ewolucja form pomocy potrzebującym na przestrzeni dziejów

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Bogucki Wydawnictwo Naukowe

Title alternative

Abstract

Terminologia związana z określeniami dotyczącymi działań z zakresu wsparcia osób potrzebujących w swej wielowiekowej tradycji była używana rozmaicie. Nie­sienie pomocy człowiekowi ma swą genezę w działalności charytatywnej, zakła­dającej początkowo jedynie zapewnienie niezbędnych środków do życia osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. W miarę rozwoju pojęcie to rozszerzało swoje znaczenie, ale też ulegało modyfikacjom. Specyfika współczesnej działalno­ści charytatywnej, a także szeroko rozumianych działań z obszaru opieki i pomocy społecznej oraz pracy socjalnej, związana jest z powstawaniem w kolejnych latach różnych koncepcji, również w zakresie terminologicznym - stąd warto przyjrzeć się podstawowym propozycjom definicyjnym oraz wskazać na ewolucję poglądów dotyczących wsparcia, jaka miała miejsce na przestrzeni dziejów.

Description

Sponsor

Keywords

filantropia, praca socjalna, pomoc społeczna, opieka społeczna, historia pomocy społecznej

Citation

Pomoc - wsparcie - ratownictwo. O optymalizacji rozwoju i edukacji człowieka na różnych etapach życia (red.) A. Knocińska, P. Frąckowiak, Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań - Gniezno 2017, s.553-563.

ISBN

978-83-7986-171-2

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego