Własność intelektualna w uczelni publicznej (część 2). Casus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Intellectual property in a public university (part 2). The case of Adam Mickiewicz University in Poznań

Abstract

Własność intelektualna i jej ochrona jest zagadnieniem aktualnym i ustawicznie fluktuującym. Wiele na ten temat napisano, ale jeszcze niejedno zostanie na ten temat wyartykułowane, nie tylko z uwagi na zmiany w prawodawstwie, lecz także ze względu na wiele szczegółowych aspektów tego zagadnienia, które wymagają zastanowienia lub rozważenia. Autorki niniejszego artykułu mają zamiar skupić się na zagadnieniu własności intelektualnej w uczelniach publicznych. Temat ten staje się tym bardziej aktualny, że coraz częściej spotyka się hasła i inicjatywy mające na celu pogłębienie współpracy pomiędzy nauką i przemysłem, co nieodzownie łączy się z kwestiami praw, które staną się przedmiotem rozważań niniejszej publikacji
Intellectual property and its protection is a current and evolving matter. A lot has been written on this topic and more considerations will follow, both on account of changing legislation and numerous details that deserve attention and reflection. The authors of this paper focus on the issue of intellectual property in a public university. This subject is becoming increasingly topical, as there are more and more encouragements and incentives aiming to enhance the cooperation between academia and industry, which is inevitably related to the issue of rights discussed in this paper.

Description

Sponsor

Keywords

ochrona własności intelektualnej, utwór, podmioty prawa autorskiego, intellectual property protection, work, subjects of copyright

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2017, nr 1 . s.121-135.

Seria

ISBN

ISSN

1731-7517

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego