KONCEPCJA DEMOKRACJI DELIBERACYJNEJ JAKO ODPOWIEDŹ NA POSTULAT USPRAWNIENIA DEMOKRACJI PRZEDSTAWICIELSKIEJ

dc.contributor.authorAbramowicz, Bartosz
dc.date.accessioned2012-08-06T10:37:09Z
dc.date.available2012-08-06T10:37:09Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractAutor prezentuje główne założenia koncepcji demokracji deliberacyjnej. Koncepcja ta − której teoretyczne zaplecze stanowią dwie kluczowe teorie współczesnej filozofii polityki: teoria działania komunikacyjnego Jürgena Habermasa i teoria sprawiedliwości Johna Rawlsa − rozwijana jest przez rozmaitych autorów od lat 80. XX w. i uznawana za inspirujące źródło rozwiązań (także w wymiarze praktycznym) dla niwelowania dysfunkcji demokracji w wydaniu przedstawicielskim. W artykule zaprezentowano także konkretne przykłady istniejących − a także ciągle testowanych − deliberacyjno-inkluzyjnych form partycypacji publicznej i politycznej, stanowiących praktyczną stronę prezentowanej koncepcji deliberacyjnej demokracji.pl_PL
dc.description.abstract*The author presents the main foundations of the conception of deliberative democracy. This conception, whose theoretical background constitute two key theories of the contemporary philosophy of politics, i.e. the theory of communicative action and the theory of justice by Jürgen Habermas and John Rawls, respectively, has been worked on by various researchers, presented in papers since the 1980s and is regarded as an inspiring source of solutions (also in practical aspects) for correcting the inadequacies of narrowly procedural, representative democracy. Specific examples (still undergoing tests) of the functioning of the deliberative-inclusive forms of public and political participation that constitute the practical side of presented conception of deliberative democracy have also been presented.pl_PL
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 4, s. 215-229pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/2935
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAMpl_PL
dc.subjectDemokracja deliberacyjnapl_PL
dc.subjectDeliberative democracypl_PL
dc.subjectTeoria działania komunikacyjnegopl_PL
dc.subjectTheory of communicative actionpl_PL
dc.subjectTeoria sprawiedliwościpl_PL
dc.subjectTheory of justicepl_PL
dc.subjectHabermas Jürgenpl_PL
dc.subjectRawls Johnpl_PL
dc.titleKONCEPCJA DEMOKRACJI DELIBERACYJNEJ JAKO ODPOWIEDŹ NA POSTULAT USPRAWNIENIA DEMOKRACJI PRZEDSTAWICIELSKIEJpl_PL
dc.title.alternativeTHE CONCEPTION OF DELIBERATIVE DEMOCRACY AS A RESPONSE TO THE DYSFUNCTION OF REPRESENTATIVE DEMOCRACYpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
16. BARTOSZ ABRAMOWICZ RPEiS 4-2011.pdf
Size:
162.94 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.61 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego