Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2022, nr 3

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Wpływ nowoczesnych usług administracji publicznej na bezpieczeństwo finansowe wybranych grup społecznych
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2022) Pogonowski, Marek
  W artykule poruszane jest zagadnienie korelacji bezpieczeństwa finansowego z ubankowieniem społeczeństwa polskiego na przykładzie starszej jego części, zwracając szczególną uwagę na nowoczesne usługi, jakie współcześnie oferują podmioty administracji publicznej. Podjęto również tematykę samego ubankowienia Polaków – jego poziomu oraz tego, co na niego wpływa – w dobie usług elektronicznych, takich jak bankowość internetowa czy mobilna, a także e-usługi. Zwrócono także uwagę na problematykę wpływu zjawisk demograficznych na poziom ubankowienia, a także odniesiono się do poziomu cyfryzacji w państwach UE.
 • Item
  Rosja i Ukraina – zaufanie instytucjonalne w kontekście społecznych ocen jakości działania instytucji państwa. Podobieństwa i różnice
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2022) Masłyk, Tomasz
  Celem artykułu była weryfikacja założenia o związku pomiędzy jakością instytucji państwa a zaufaniem instytucjonalnym w Rosji i na Ukrainie. Cel ten realizowano w dwóch etapach. Po pierwsze, na podstawie danych Europejskiego Sondażu Wartości (European Value Survey) oraz w oparciu o wskaźniki makrospołeczne i makrogospodarcze, wyznaczono miejsce Rosji i Ukrainy w europejskim rankingu zaufania instytucjonalnego (dane sondażowe) oraz w rankingu jakości instytucji państwowych (wskaźniki makro). Dodatkowo, w oparciu o dane zagregowane na poziomie poszczególnych krajów, sprawdzono siłę związku pomiędzy pozycjami tych krajów w obu rankingach. Po drugie, wykorzystując dane Światowego Sondażu Wartości (World Value Survey) testowano zależności pomiędzy indywidualnymi, subiektywnymi ocenami społecznych i politycznych efektów funkcjonowania państwa, a zaufaniem instytucjonalnym w Rosji i na Ukrainie. W oparciu o przeprowadzoną analizę sformułowano kilka konkluzji. Po pierwsze, pod względem jakości instytucji państwa Rosja i Ukraina uplasowały się na ostatnich pozycjach w Europie. Po drugie, o ile Ukraina zajęła adekwatną lokatę pod względem zaufania instytucjonalnego, o tyle pozycja Rosji była niewspółmiernie wysoka. Po trzecie, w obu krajach subiektywne oceny efektów działania instytucji okazały się istotnymi predyktorami zaufania instytucjonalnego, aczkolwiek ich siła predykcyjna była wyższa wśród Ukraińców niż wśród Rosjan.
 • Item
  Analogie historyczne w działaniu politycznym. Casus Kazachstanu
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2022) Kuryłowicz, Michał
  Artykuł stanowi próbę określenia roli, jaką w działaniu politycznym przywództwa Kazachstanu odgrywają analogie historyczne. Porównanie okoliczności dojścia do władzy dwóch liderów politycznych: Nursułtana Nazarbajewa oraz Kasyma Żomarta Tokajewa, a także zestawienie wykorzystywanych przez nich mechanizmów budowy własnej pozycji służy udzieleniu odpowiedzi na pytanie o istnienie specyficznego „kazachskiego” wariantu sukcesji władzy w obrębie tradycyjnego dla Azji Centralnej modelu silnie spersonalizowanego i opierającego się na więziach nieformalnych systemu rządów.
 • Item
  Cybersecurity in the V4 Policy in 2011–2022
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2022) Górka, Marek
  The Visegrad Group (V4) is one of the most intriguing examples of cooperation among countries in Central Europe. It unites the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. Together, these countries form a useful framework which facilitates policy coordination at the regional level. They also implement EU agendas by creating networks of cooperation with neighbouring countries. These networks are based on the countries’ mutual security geography and a common strategic culture. When, in 2014, the most important political goals were achieved, there emerged a need to set a new direction for cooperation. It turned out that many issues in the field of public policy, such as transport infrastructure, natural environment, tourism, migration, culture or education, can be effectively implemented at the V4 level. Moreover, cooperation in a common cybersecurity policy is now a chance for deeper cooperation between the four countries. However, changes in the use and dissemination of cybertechnology in the public space began to gather momentum only in the first decade of the 21st century. Thus, the process of cyberrevolution was a harbinger of changes in state management. This study analyses the cybersecurity policy of the Visegrad Group countries from 2011–2022 from both military and non-military aspects.
 • Item
  From Frozen to Latent Conflicts. Is a New EU Paradigm for Bosnia and Herzegovina Urgent?
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2022) Kučukalić, Esma
  Three decades have passed since the beginning of the war, which ravaged Bosnia and Herzegovina (BiH), and the state finds itself once again in the quagmire of partitioning. In terms of high diplomacy, it is described as the worst crisis since the signing of the Dayton Peace Agreement (1995), which still needs to be consolidated and fully legitimised. The international document that stopped the bloodshed and, at the same time, plunged the state into a tortuous citizenship abyss made of political contradictions, together with an institutional framework instrumentalised as a fertile ground for stabilitocracy and geostrategic influence games. The war in Ukraine has revived the international community’s interest in BiH, forcing it to take firmer stances. This article aims to analyse the recent events in BiH and the European Union (EU)’s strategy in light of its complex relationship based on coherence and inconsistency and the idea of security. The research questions whether the EU will take advantage of the lessons learned in the bloody nineties to resolve frozen conflicts. Answers are provided through an argumentative research design comprising a qualitative analysis of the institutional structure of BiH and the review of the interrelationships between the state and the triggers of local, regional and international instability with a special focus on the EU. The Ukraine scenario shows how quickly frozen conflicts start burning.
 • Item
  Business Models of Local and Hyperlocal Media During Local Mass Media Reforms in Ukraine
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2022) Nesteriak, Yuliia; Ryabichev, Vyacheslav
  The research relies on the world trends in the development of local and hyperlocal media and their business models to analyse the experience of Ukrainian local mass media in their search for sustainable funding. The financial sustainability of local and hyperlocal media projects is the key to expanding citizens’ access to high-quality news and information. The choice of a business model determines the media’s financial sustainability and efficiency, its philosophy, content and ways of content delivery. Crowdfunding and its types (membership model, club model, gift-crowdfunding) is considered one of the most effective business models for hyperlocal media. These models presuppose engaging audiences (communities) in media financing. The research into the key services, resources, information processes and flows, expenditure structure and revenue sources reveal that an effective business model for Ukrainian media aims to combine business values with consumers’ values and needs. The combination of these factors ensures sustainable development and independence of the editorial policy.
 • Item
  Ewolucja przemówień Wołodymyra Zełenskiego jako prezydenta Ukrainy przed 24 lutego 2022 roku
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2022) Donaj, Łukasz; Wochelski, Marcin
  Wybrany prawie trzy lata temu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski był początkowo postrzegany przez pryzmat swojej wcześniejszej kariery aktorskiej, co wpłynęło na brak szerszego zainteresowania treścią jego wystąpień. Zbrojna agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę spowodowała skupienie uwagi świata na tym kraju oraz jego przywódcy tym bardziej, że zaczęto doceniać zdecydowanie i skuteczność podejmowanych działań. Celem artykułu jest analiza oficjalnych wystąpień prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, w okresie od złożenia przysięgi przed Radą Najwyższą (20 maja 2019 r.), do rozpoczęcia agresji w dniu 24 lutego 2022 r. Na podstawie badania z użyciem metody analizy treści dowiedziono, że przemówienia prezydenta cechują się konsekwencją przekazu i naciskiem na zrozumiałość formy, a w zakresie treści, obok wątków odwołujących się do dziedzictwa narodowego i aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, akcentują budowę nowoczesnego, demokratycznego społeczeństwa.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego