Studia Germanica Posnaniensia

Studia Germanica Posnaniensia: Czasopismo punktowane - 5 punktów za publikację.
Rocznik utworzony został w Instytucie Filologii Germańskiej UAM w roku 1971. Czasopismo ma zasięg międzynarodowy. Publikuje artykuły w języku niemieckim, polskim i angielskim z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa germanistycznego oraz wiedzy o kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego. Jest dostępne we wszystkich większych bibliotekach we wszystkich krajach niemieckojęzycznych, USA i Kanadzie

Das Jahrbuch erscheint seit 1971.
Es publiziert Beiträge in deutscher, polnischer und englischer Sprache zur germanistischen Literaturwissenschaft und Linguistik sowie zur Kultur der deutschsprachigen Länder. Es ist in allen größeren Bibliotheken in den deutschsprachigen Ländern, in den USA und in Kanada zugänglich.

The annual review Studia Germanica Posnaniensia was started at the School of German of Adam Mickiewicz University in 1971. Since then the annual has had international circulation and is now available in all major libraries in German-speaking countries, the USA and Canada. It carries articles in German, Polish and English on German literature, linguistics and culture.

Redaktor naczelny:
Prof. dr hab. Czesław Karolak

Komitet Naukowy:
Prof. Dr. Włodzimierz Bialik (UAM), Prof. Dr. Józef Darski (UAM), Prof. Dr. Roman Dziergwa (UAM), Prof. Dr. Ludwig M. Eichinger (Institut für Deutsche Sprache, Mannheim), Prof. Dr. Hubertus Fischer (Leibniz-Universität Hannover), Prof. Dr. Jerzy Kałążny (UAM), Prof. Dr. Czesław Karolak (UAM), Prof. Dr. Stefan H. Kaszyński (UAM), Prof. Dr. Maria Krysztofiak-Kaszyńska (UAM), Prof. Dr. Beata Mikołajczyk (UAM), Prof. Dr. Kazimiera Myczko (UAM) Prof. Dr. Hubert Orłowski (UAM) Prof. Dr. Jan Papiór, Prof. Dr. Sławomir Piontek (UAM), Prof. Dr. Edyta Połczyńska (UAM), Prof. Dr. Brigitte Schultze (Johannes Gutenberg-Universität Mainz), Prof. Dr. Janusz Taborek, Prof. Dr. Heinz Vater (Universitat zu Köln) Prof. Dr. Karl Wagner (Universität Zürich), Prof. Dr. Maciej Walkowiak, Prof. Dr. Maria Wojtczak (UAM)

Recenzenci współpracujący:
Prof. Dr. Marino Freschi (Universita Roma Tre), Prof. Dr. Ryszard Lipczuk (Uniwersytet Szczeciński), Prof. Dr. Werner Nell (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg). Prof. Dr. Bernhard Spies (Johannes Gutenberg-Universität Mainz), Prof. Dr. Marian Szczodrowski (Uniwersytet Gdański), Prof. Dr. Sigrid Thielking (Leibniz-Universität Hannover)

Czasopismo indeksowane m. in. w:
German Literature and Language Title List of Virginia Commonwealth University, The Ohio State University Libraries, Maison des Sciences de l’Homme, Hypermedia des Instituts für Deutsche Sprache Mannheim, Datenbank der Österreichischen Nationalbibliothek, Polska Bibliografia Literacka, Polska bibliografia językoznawstwa ogólnego i indoeuropejskiego, Bibliographie internationale de l'Humanisme et de la Renaissance, Deutsche Nationalbibliografie – Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ISSN 0137-2467

strona www: Rocznik Studia Germanica Posnaniensia

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego