Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1060
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPilarczyk, Zbigniew. Promotor-
dc.contributor.authorParthemore, Eric-
dc.date.accessioned2011-06-07T07:09:00Z-
dc.date.available2011-06-07T07:09:00Z-
dc.date.issued2011-06-07T07:09:00Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/1060-
dc.descriptionWydział Historyczny: Instytut Historiipl_PL
dc.description.abstract1. Dywizja Pancerna pod dowództwem gen. Stanisława Maczka okazał się jedną z najbardziej unikatowych i skutecznych jednostek pod dowództwem Aliantów na froncie zachodnim II wojny światowej. W niniejszej dysertacji autor stara się udowodnić tę tezę, kreśląc fascynującą opowieść o polskich żołnierzach. Ukazuje rodowód jednostek pancernych w II RP, jej walki we Francji w 1940 r. oraz organizację i boje 1. DPanc w Normandii w 1944 r. Analizie została poddana struktura dywizji oraz jej uzbrojenie w kontekście toczonych działań. Autor ukazał położenie wojsk alianckich i niemieckich latem 1944 r., jako tło do działań dywizji gen. Maczka. Punktem ciężkości pracy są walki 1. DPanc w Normandii do ich krwawego finału - bitwy w rejonie wzgórza 262 i Chambois, a następnie pościgu w północnej Francji i zdobyciu Ypres w Belgia. Autor nie unika analizy losów żołnierzy dywizji gen. Maczka w kontekście wydarzeń politycznych. Praca napisana z amerykańskiego - wojskowego punktu widzenia, ukazuje powyższe wydarzenia z nowej, unikatowej perspektywy badawczej, jako dumny rozdział polskiej historii.pl_PL
dc.description.abstractThe Polish 1st Armored Division, commanded by General Stanisław Maczek proved to be one of the most unique and effective units under Allied command in western Europe during World War II. In making this argument, this text highlights the Division’s fascinating combination of history, structure, success on the battlefield, political relevance, and curious legacy. Beginning with its origins in Poland, the text traces the development of the Division from its genesis to its deployment in Normandy. Additionally, a thorough description of the Division’s structure, weapons, and equipment provides greater insight into its battlefield capabilities and actions. A review of the strategic circumstances from both the Allied and German perspectives gives context to the situation as General Maczek’s troops joined the fight in August 1944. The focus on combat—from Normandy to the bloody finale around Hill 262 and Chambois, and then the pursuit across northern France and the capture of Ypres, Belgium—illustrates the Division’s development and success. Finally, the unique political aspects and relevant modern analogies add depth and meaning to the study. Written from an American and military point of view, this work adds new perspective to a particularly proud chapter in Polish history.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectMaczekpl_PL
dc.subjectPierwsza Dywizja Pancernapl_PL
dc.subjectPolish Armored Divisionpl_PL
dc.subjectFalaisepl_PL
dc.subjectDruga Wojna Światowapl_PL
dc.subjectWorld War IIpl_PL
dc.subjectNormandiapl_PL
dc.subjectNormandypl_PL
dc.titleOd Normandii do Ypres. Działania bojowe 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka we Francji w 1944 r.pl_PL
dc.title.alternativeFrom Normandy to Ypres: The Combat Action of the Polish 1st Armored Division in France, 1944pl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E. A. Parthemore - dysertacja (1).pdf16.79 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.