Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10932
Title: Konwencja dotycząca statusu uchodźców a praktyka turecka. Problem przybyszów zza wschodniej granicy
Other Titles: Convention relating to the Status of Refugeesand Turkish Practice. The Problem of Asylum-Seekers coming from Beyond the Eastern Borders of Turkey
Authors: Szkudlarek, Magdalena
Keywords: Konwencja dotycząca uchodźców
Refugee Convention
Turcja
Turkey
Wschodnie granice Turcji
Eastern borders of Turkey
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7, s. 232-241.
Abstract: Celem publikacji jest podjęcie próby przeanalizowania polityki, jaką Turcja prowadzi wobec obcokrajowców poszukujących schronienia na jej terytorium. O ważkości zagadnienia zadecydowała w ostatnich latach przede wszystkim tocząca się w Syrii wojna domowa, w wyniku której na terytorium Turcji znalazło się ponad 700 tysięcy Syryjczyków. Szczególne w tym kontekście kontrowersje budzi fakt stosowania przez Turcję podwójnych standardów w przedmiocie nadawania imigrantom konwencyjnego statusu uchodźcy. Państwo to, jako jedno z czterech na świecie, w momencie przystępowania do Konwencji dotyczącej statusu uchodźców i Protokołu nowojorskiego zastrzegło sobie prawo do stosowania w tej materii tzw. kryterium geograficznego. W efekcie, o ile status uchodźcy nadany być może osobom przybywającym zza zachodnich granic Turcji, o tyle uciekinierzy z państw takich, jak Syria, Iran, czy Irak z formalnego punktu widzenia są „poszukującymi schronienia” (tur. sığınmacı). To zaś oznacza brak ich konwencyjnej ochrony. Celem artykułu jest jednak nie tylko przeanalizowanie prawnego i rzeczywistego położenia, w jakim znajdują się ofiary syryjskiej wojny domowej, przybywające na terytorium Turcji, a także próba przewidzenia scenariusza rozwoju tejże sytuacji. Celem uczynienia analizy możliwie najbardziej rzetelną, odwołano się zarówno do anglo, jak i tureckojęzycznych materiałów źródłowych.
The aim of this article is to take an attempt to analyze Turkish policy towards foreigners looking for a shelter on the territory of Republic of Turkey. Increasing importance of this issue during last few years arises first of all from ongoing civil war in Syria, as a result of which a number of Syrians in this country exceeded 700 thousands. What gives rise to particular controversies in this matter is the fact that Turkish state uses double standards in the issue of granting the refugee status. Turkey, as a one of four countries in the world, when signing the Convention and Protocol relating to the status of refugee, announced an introduction of a so-called geographical limitation. As a result, while the refugee status can be granted only to persons coming to Turkey from beyond it’s western borders, those who come from countries like Syria, Iraq or Iran are being called ‘asylum seekers’ (tur. sığınmacı). That means that they are not entitled to benefit from a conventional refugee protection system. The objective of this article is not only to present a legal and real situation of victims of the Syrian civil law but also to make an attempt to foresee moves that may be taken in this matter by the Turkish government in the future. In order to make the analysis possibly most comprehensive either English or Turkish language sources were used by the author during preparation of the text.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10932
DOI: 10.14746/ps.2014.1.24
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24. SZKUDLAREK.pdf118.52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.