Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11157
Title: Rola sprawności moralnych w bezpieczeństwie emocjonalnym dziecka
Other Titles: Role of moral skills in child’s emotional safety
Authors: Krzyśka, Sławomir
Keywords: bezpieczeństwo emocjonalne
sprawności moralne
bezpieczeństwo ontologiczne
emocje
cnota
pedagogika
Issue Date: 2013
Publisher: Uniwersytet Szczeciński
Abstract: W artykule poruszam problematykę bezpieczeństwa emocjonalnego opartego na sprawnościach moralnych. Bezpieczeństwo emocjonalne będące szczególnym rodzajem bezpieczeństwa ontologicznego to w dużym skrócie mechanizm gwarantujący poczucie tego bezpieczeństwa polegający na wypieraniu treści życia powodujących destrukcyjny wpływ na dalsze istnienie człowieka. Pojęcie to spopularyzował Erik Erikson, gdyż wykorzystał je do opisu procesu socjalizacji człowieka, która trwa przez całe jego życie. Z kolei Anthony Giddens w psychologii wykorzystał określenie bezpieczeństwa ontologicznego i utworzył kategorię analizy społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych. Obecnie badający zatrzymują się na kontekście społeczno-kulturowym i religijnym bezpieczeństwa ontologicznego. Większość badaczy uważa, że konieczne jest dla życia w społeczeństwie poczucie bezpieczeństwa ontologicznego oparte na powtarzalności wykonywanych czynności (obrzędy, zwyczaje, rytuały i obyczaje). Istota kulturowa czynności ludzkich polega na tym, że podmioty przestrzegają regułę, która łączy dany zabieg z jego znaczeniem. Wykonywane nawykowo reguły kulturowe, szczególnie utrwalane w ten sposób sprawności moralne, w danej wspólnocie wyznaczają zakres bezpieczeństwa ontologicznego w obrębie wspólnoty.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11157
ISBN: 978-83-7518-547-8
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
slawomir_krzyska_artykul.PDF6.54 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.