Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11190
Title: Ortomorfizmy w F-kratach
Other Titles: Orthomorphisms in F-lattices
Authors: Wiśniewska, Halina
Advisor: Wójtowicz, Marek. Promotor
Keywords: ortomorfizm
orthomorphism
krata liniowa
linear lattice
krata Banacha
Banach lattice
F-krata
F-lattice
Issue Date: 18-Jul-2014
Abstract: W niniejszej rozprawie poszerzam wyniki dotyczące ortomorfizmów na kracie Banacha E, na przypadek, gdy E jest F-kratą, tj. kratą liniową wyposażoną w monotoniczną F-normę, w której E jest zupełna. Główne twierdzenia pracy są zawarte w rozdziale trzecim i czwartym. W rozdziale trzecim podaję warunek wystarczający na to, aby każdy ortomorfizm na F-kracie (na ogół niebanachowskiej) był centralny, a także warunki wystarczające na to, aby istniał ortomorfizm niecentralny na E. Twierdzenia zawarte w tym rozdziale ilustrowane są przykładami ciągowych przestrzeni Musielaka-Orlicza. W rozdziale piątym wykazuję, że jeśli F-krata posiada quasi-jedynkę, to własności aproksymacyjne odcinków porządkowych można wyrazić za pomocą odpowiednich ciągów ortomorfizmów, podobnie jak w przypadku, gdy E jest kratą Banacha.
In the present dissertation I extend the results concerning orthomorphisms on a Banach lattice E to the case when E is a F-lattice, i.e. a linear lattice endowed in a monotone F-norm in which E is complete. The main results of my thesis are included in chapters 3 and 4. In chapter 3 I give a sufficient condition for every orthomorphism on F-lattice (non-Banach, in general) to be central, and also a sufficient condition for a noncentral orthomorphism on E to exist. The results of this chapter are illustrated by examples of Musielak-Orlicz sequence spaces. In chapter 5 I prove that if an F-lattice has a quasi-interior point, then the approximation properties of order intervals can be expressed by proper sequences of orthomorphisms, as in the case when E is a Banach lattice.
Description: Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki UKW
URI: http://hdl.handle.net/10593/11190
Appears in Collections:Doktoraty (WMiI)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Halina_Wiśniewska_Ortomorfizmy_PhD.pdf924.5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.