Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11209
Title: Miasto na ludzką miarę
Other Titles: The Human Scale
Authors: Huckova, Jadwiga
Editors: Hendrykowska, Małgorzata
Śliwińska, Anna
Keywords: documentary film
human rights festival
architecture
Jan Gehl
public space
Andreas M. Dalsgaard
The Human Scale
Sarah Gavron
David Katznelson
Village at the End of the Word
Marc Issacs
Men of the City
Tom Cordell
Utopia London
Mike Freedman
Critical Mass
Cesar Perez
The Only Flower
Mike Lerner
Maxim Pozdorowkin
Capital
Humphrey Jennings
Spare Time
Dziga Vertov
Man with a Movie Camera
film dokumentalny
festiwal praw człowieka
architektura
przestrzeń publiczna
Dziga Wiertow
Człowiek z kamerą
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu; Wydawnictwo PWSFTViT w Łodzi
Citation: Images, vol. XII, nr 21-22, 2013, s. 5-16
Series/Report no.: Cinema and City Life;21
Abstract: Miasto na ludzką miarę Film The Human Scale reż. Andreas M. Dalsgaard (Dania, 2012) omawiany jest w kontekście najnowszych filmów dokumentalnych o podobnej tematyce, które pojawiają się na festiwalach poświęconych problematyce praw człowieka. The Human Scale jest przede wszystkim doskonałym wykładem idei duńskiego architekta i urbanisty Jana Gehla. Zrównoważono w nim i połączono wartości poznawcze, narzędzia perswazji i środki artystyczne, aby przekonać widza do myśli Gehla.
The Human Scale The Danish director Andreas M. Dalsgaard’s film The Human Scale (2012) is discussed in the context of recent documentaries on similar subjects that have been shown at human rights festivals. The Human Scale is primarily an excellent lecture on the ideas of ​​Danish architect and urban planner Jan Gehl. The cognitive tools of persuasion and artistic means were equilibrated and combined in the film in order to convince the viewer of the value of Gehl’s concepts.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11209
ISSN: 1731-450x
Appears in Collections:Images, nr 21-22, 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jadwiga Huckova - Miasto na ludzką miarę.pdf295.82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.