Praktyka Teoretyczna 2013, nr 3(9)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 17
 • Item
 • Item
  Uniwersytet jako przestrzeń modulacji i molekularnego oporu
  (Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM, 2013) Szadkowski, Krystian
 • Item
  Czerwony horyzont marzeń
  (Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM, 2013) Ślosarski, Bartosz
 • Item
  Dwie dusze socjaldemokracji
  (Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM, 2013) Piskała, Kamil
 • Item
  Genealogia biopolityki. Biologia państwa
  (Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM, 2013) Ratajczak, Mikołaj
  Celem artykułu jest analiza popularnego w latach dwudziestych w Niemczech dyskursu pseudonaukowego poświęconego idei państwa jako żywego organizmu, określanego także jako „biologia państwa”. Celem tych analiz jest przeprowadzenie genealogii pojęcia „biopolityki”, które po raz pierwszy zostało użyte przez szwedzkiego teoretyka biologii państwa, Rudolfa Kjelléna, oraz ukazanie wpływu idei biologii państwa na wykształcenie się biopolityki narodowosocjalistycznej. Artykuł rekonstruuje najważniejsze tezy Michela Foucaulta dotyczące rozwoju nowożytnej biopolityki, a następnie pokazuje, w jaki sposób idea biologii państwa stanowiła skrajne rozwinięcie naturalistycznych tendencji diagnozowanych przez Foucaulta w nowożytnych teoriach (bio)polityki.