Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11372
Title: Wszechobecne środowiska uczenia się
Authors: Topol, Paweł
Keywords: edukacja
education
u-learning
ubiquitous learning
b-learning
blended learning
m-learning
mobile learning
światy wirtualne
virtual worlds
rzeczywistość poszerzona
augmented reality
wirtualne środowiska uczenia się
virtual learning environments
metoda intermedialna
intermedia method
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Studia Edukacyjne, nr 20, 2012, s. 223-238
Abstract: W artykule poruszono wybrane, szybko rozwijające się trendy w pedagogicznych i edukacyjnych zastosowaniach technologii informacyjnych. Postępująca miniaturyzacja sprzętu komputerowego wyzwala nowe koncepcje dla edukacji wspieranej elektronicznie. Jedną z nich jest mobilność, a drugą wirtualność. W artykule przedstawiono dwa równoległe nurty nowych i nowatorskich koncepcji: [1] indywidualne środowiska uczenia się, uwzględniając środowiska w technologii mobilnej; [2] wszechobecne uczenie się (u-learning), koncepcja pedagogiczna, która narodziła się na początku XXI wieku i rozwija się do tej pory. W u-learningu ucznia otaczają wszechobecna oferta edukacyjna w rozumieniu materiału i strategii, właśnie dzięki urządzeniom mobilnym. Autor przedstawia powyższe trendy, omawia implikacje pedagogiczne, podaje przykłady projektów edukacyjnych różnych krajów.
The article covers some of the most rapidly developing trends in pedagogical/educational applications of modern information technology. The ongoing miniaturization of computer devices results in bringing new approaches to electronically based education. Mobility is one of them, experiments with virtual educational offer is another. Two main streams of modern and novel approaches are discussed: [1] individual learning environments based on handheld devices and mobile technologies; [2] ubiquitous learning (u-learning), a pedagogical concept that was born in the early 21st century and still gains growing popularity, which puts the learner among omnipresent learning opportunities that are available ‘here and now’ hence mobile devices. The author introduces the new trends, discusses their pedagogical implications, gives examples and describes some present and future research projects.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11372
ISBN: 978-83-232-2447-1
ISSN: 1233-6688
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Topol_2012._Wszechobecne_środowiska_uczenia_się.pdf410.61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.