TransCanadiana: Polish Journal of Canadian Studies / Revue Polonaise d'Études Canadiennes

TransCanadiana jest recenzowanym, punktowanym czasopismem naukowym wydawanym raz w roku przez Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich, w całości poświęconym badaniom nad Kanadą, w szczególności nad kulturami i literaturami kanadyjskimi, historią i socjologią Kanady. Prócz artykułów naukowych publikujemy recenzje oraz fragmenty powstających monografii na temat Kanady (w sekcji „Work-In-Progress”). Każdy numer jest numerem tematycznym. Czasopismo ma zasięg międzynarodowy i wydawane jest w języku angielskim oraz francuskim.

TransCanadiana is an annual, peer-reviewed, multidisciplinary journal of the Polish Association for Canadian Studies. TranCanadiana publishes themed issues on subjects related to Canadian Studies with special focus on literature, culture, history and sociology. We welcome articles in English and French, relevant reviews, and fragments of larger studies for publication in our Work-In-Progress section.

Redaktorzy naczelni: Agnieszka Rzepa, Marcin Gabryś
Kontakt: Rynek Główny 34,
31-010 Kraków, Polska
tel. +48 12 4325060,
fax. +48 12 4455216
e-mail: ptbk@uj.edu.pl
strona www: http://www.ptbk.org.pl/TransCanadiana,68.html
Nazwa wydawcy: Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich
ISSN: 1899-0355

Browse

Collections of this Community

Now showing 1 - 2 of 2