Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11452
Title: The Politics of Life Itself
Authors: Rose, Nikolas
Translator: Kowalczyk, Agnieszka
Szlinder, Maciej
Keywords: bioetyka
witalność
nauki o życiu
biologia
genetyka
biomedycyna
cielesność
biopolityka
biotechnologia
Issue Date: 2011
Publisher: Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
Citation: Praktyka Teoretyczna 2011, nr 3, s. 187-209.
Abstract: Artykuł ten analizuje współczesną biopolitykę w świetle często cytowanej wskazówki Michela Foucaulta, że dzisiejsza polityka koncentruje się na „życiu samym”. Sugeruje on, że ostatnie osiągnięcia w naukach o życiu, biomedycynie i biotechnologii mogą być z pożytkiem analizowane w odniesieniu do trzech aspektów. Pierwszy z nich dotyczy logiki kontroli, drugi – reżimu prawdy w naukach o życiu, a trzeci – technologii siebie. We współczesnej biopolityce oznacza to odpowiednio politykę ryzyka, politykę molekularną i etopolitykę. Artykuł sugeruje, że w tych trzech aspektach ludzie stali się „indywidualnościami somatycznymi”: osobowość coraz częściej jest de'niowana w terminach cielesności, a między naszym postępowaniem i biologią zostają ustanowione nowe, bezpośrednie relacje. Jednocześnie ta somatyczna i cielesna jednostka zostaje zmuszona do wybierania, bycia przezorną i odpowiedzialną oraz narażona na eksperymenty i zakwestionowanie. Wszystkie te elementy składają się na politykę „życia samego”.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11452
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2011, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.rose.pdf363.4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.