Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11673
Title: Potwory – próba feministycznej lektury Rzeczy-pospolitej Hardta i Negriego
Authors: Majewska, Ewa
Keywords: praca biopolityczna
feminizm
praca reprodukcyjna
praca opiekuńcza
seksualność
wykluczeni
Issue Date: 2011
Publisher: Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
Citation: Praktyka Teoretyczna 2011, nr 4, s.103-112
Abstract: W moim tekście staram się zarysować pewne wątki wynikające z feministycznej lektury książki "Commonwealth" Negriego i Hardta. Podkreślam przede wszystkim kwestie związane z pracą biopolityczną i tematyką rozwijaną w feministycznej analizie pracy reprodukcyjnej i opiekuńczej, kwestie związane z ciałem i seksualnością. Podnoszę też kilka kontrowersji odnośnie do zajmowania pozycji wykluczonych – tu: kolonialnych wykluczonych, odnoszę się przy tym do obserwacji na ten temat dokonanych przez Gayatri Spivak w tekście Czy podporządkowani inni mogą przemówić? Wychodzę przy tym z założenia, że jako interesujący projekt teorii emancypacyjnej, książka Negriego i Hardta jest zdecydowanie warta takiej dyskusji.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11673
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2011, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07.Majewska.pdf269.05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.