Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11903
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSyska, Rafał-
dc.contributor.editorAdamczak, Marcin-
dc.date.accessioned2014-10-15T08:21:42Z-
dc.date.available2014-10-15T08:21:42Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationImages, nr 21-22, 2013, s. 91-104pl_PL
dc.identifier.issn1731-450x-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/11903-
dc.description.abstractThis essay analyzes the narration strategies and methods of making meanings in neo-modernism movement. Filmmakers, who are its representatives, prefer the opposite model of cinematic communication which is commonly used in mainstream movies. The article begins with the definition of neo-modernism and description of key components that provide specific forms of narration and reception. Moreover, there were presented main terms related to the modernism and co-called slow cinema. In main fragments of the essay the author focused on some neo-modernist crime stories, which have been created through different, than in traditional cinema, methods of making meaning. Then, there were analyzed such elements of cinematic style as: use of off-screen space and non-conventional concepts of narrative ellipsis.pl_PL
dc.description.abstractZadaniem artykułu jest przeprowadzenie analizy narracji i sposobów produkcji znaczeń w filmowym neomodernizmie. Podejmowane w ramach tej formacji strategie inscenizacyjne stanowią rewers metod powszechnie używanych w kinowym mainstreamie. Esej rozpoczyna próba zdefiniowania, czym jest neomodernizm oraz czym się charakteryzuje – zarówno na płaszczyźnie narracyjnej, jak też odbiorczej. Ważnym elementem opisu stało się wprowadzenie terminologii związanej z filmowym modernizmem i tzw. slow-cinema. W głównych fragmentach eseju zostały poddane analizie neomodernistyczne kryminały, oparte na odrębnej, niż dzieje się w tradycyjnym kinie, produkcji znaczeń. Potem opisane zostały kluczowe strategie inscenizacyjne, w których priorytetowymi zadaniami było przeniesienie ważnych fabularnie zdarzeń w przestrzeń pozakadrową i niekonwencjonalny sposób wprowadzania elips czasoprzestrzennych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu; Wydawnictwo PWSFTViT w Łodzipl_PL
dc.relation.ispartofseriesProduction Culture;22-
dc.subjectContemporary cinemapl_PL
dc.subjectauthor cinemapl_PL
dc.subjectneo-modernismpl_PL
dc.subjectslow-cinemapl_PL
dc.subjectnarrationpl_PL
dc.subjectoff-screen spacepl_PL
dc.subjectmaking meaningpl_PL
dc.subjectkino współczesnepl_PL
dc.subjectkino autorskiepl_PL
dc.subjectneomodernizmpl_PL
dc.subjectprzestrzeń pozakadrowapl_PL
dc.subjecttworzenie znaczenia filmowegopl_PL
dc.titleNarracja i produkcja znaczeń w filmowym neomodernizmiepl_PL
dc.title.alternativeNarration and the production of meaning in neomodernismpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Images, nr 21-22, 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rafał Syska - Narracja i produkcja znaczeń w filmowym neomodernizmie.pdf243.52 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.