Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11926
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorStasieńko, Jan-
dc.date.accessioned2014-10-21T11:33:22Z-
dc.date.available2014-10-21T11:33:22Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationNeodidagmata, nr 35, 2013, s. 47-64pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-232-2685-7-
dc.identifier.issn0077-653X-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/11926-
dc.description.abstractMożna powiedzieć, że gry elektroniczne od samych swoich początków posiadały istotny kontekst edukacyjny. W przeszło czterdziestoletniej historii wielokrotnie spierano się o to, czy mogą one mieć takie walory, czy też wręcz przeciwnie, w ogóle ich nie posiadają lub też przynoszą odwrotny skutek, który niewybrednie określano jako „ogłupiająco-demoralizujący”. Artykuł dokonuje przeglądu najważniejszych osiągnięć w dziedzinie gier edukacyjnych, uwzględniając zarówno stanowiska badawcze, jak i praktykę kreacji gier. W tekście zajmę się takimi zagadnieniami, jak wymiary edukacji w grach, czy dyskusja nad wartością edukacyjną gier w perspektywie opinii ich przeciwników i zwolenników. Dokonam przeglądu ustaleń terminologicznych oraz opiszę typy gier edukacyjnych i kryteria ich wyróżniania. Odniosę się do relacji między gatunkiem gry a kwestią jej edukacyjności. Przeanalizuję technologiczne aspekty gier edukacyjnych, a także zajmę się możliwościami budowania wartości edukacyjnej w grach za pośrednictwem strategii rywalizacyjnych.pl_PL
dc.description.abstractWe can say that from the very beginning electronic games have had their important educational context. In the 40 year history it has been argued repeatedly, whether the games may carry such qualities, or on the contrary, they do not have them and have the adverse effect which was indiscriminately described as “stupefying and demoralizing”. The article reviews the major achievements in the field of educational games, taking into account both research approaches, as well as the practice of game design. In the paper, I will concern myself with issues such as the dimensions of education in the games or the discussion over educational value of games from the perspective of the opponents and supporters opinion. I will review the findings of terminology and describe types of educational games and the criteria for distinguishing them. I refer to the relationship between game genre and the question of its educationality. I will analyze technological aspects of educational games and discuss the opportunities of creating educational values in games through gamification strategies.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniupl_PL
dc.subjectGenology of gamespl_PL
dc.subjectGenologia gierpl_PL
dc.subjectEducational gamespl_PL
dc.subjectGry edukacyjnepl_PL
dc.subjectSerious gamespl_PL
dc.subjectGry poważnepl_PL
dc.subjectGame designpl_PL
dc.subjectProjektowanie gierpl_PL
dc.subjectGame testingpl_PL
dc.subjectTestowanie gierpl_PL
dc.subjectNeodidgmatapl_PL
dc.title‘Why are they so boring?’ – educational context of computer games in design and research perspectivespl_PL
dc.title.alternative"Dlaczego one są takie nudne?" – edukacyjny kontekst gier komputerowych z projektowej i badawczej perspektywypl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
dc.identifier.doi10.14746/nd.2013.35.4-
dc.description.number35pl_PL
dc.description.pageof47pl_PL
dc.description.pageto64pl_PL
dc.description.articlenumber4pl_PL
dc.description.journaltitleNeodidagmatapl_PL
Appears in Collections:Neodidagmata, nr 35, 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stasienko-Context-47-64.pdf285.92 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.