Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11942
Title: Polskie szkolnictwo wyższe a transformacje uniwersytetów w Europie (CPP RPS 32/2012)
Authors: Kwiek, Marek
Issue Date: 2012
Publisher: Center for Public Policy Research Papers Series
Citation: CPP RPS Vol. 32 (2012), Poznan, pp. 1-16.
Abstract: Polskie szkolnictwo wyższe, o ile powiodą się planowane reformy, w 2020 roku będzie w pełni zintegrowane ze szkolnictwem europejskim. Dlatego jego cele i zadania w Polsce nie mogą ignorować tych celów i zadań europejskich systemów edukacyjnych, które wyłaniały się stopniowo w ostatniej dekadzie i które w skali całej Europy stają się coraz bardziej zbieżne. Być może z naszej perspektywy brzmi to zaskakująco – ale najważniejsze systemy europejskie już mówią wspólnym głosem, a najbardziej słyszalny dzisiaj w Europie głos Komisji Europejskiej jest de facto głosem właśnie tych najważniejszych systemów. Idee zmian nie rodzą się w izolacji, ale wynikają z doświadczeń transformacji uczelni w najważniejszych gospodarkach Europy z ostatniej dekady (a w przypadku Wielkiej Brytanii – z ostatnich dwóch dekad).
URI: http://hdl.handle.net/10593/11942
Appears in Collections:2012, Vol. 32. Polskie szkolnictwo wyższe a transformacje uniwersytetów w Europie

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CPP_RPS_vol.32_Kwiek.pdf166.83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.