Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12005
Title: Pedagogika 2.0. O potrzebie kształcenia specjalistów z zakresu e-learningu
Other Titles: Education 2.0. On the need for educating e-learning professionals
Authors: Walter, Natalia
Keywords: Edukacja medialna
Media education
Pedagogika medialna
Media pedagogy
Kształcenie zdalne
e-Learning
Media
Neodidagmata
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu
Citation: Neodidagmata, nr 35, 2013, s. 145-150
Abstract: Obserwowany rozwój uczelni wyższych w kierunku wykorzystania Internetu w edukacji tworzy jednocześnie potrzebę kształcenia osób mogących w sposób kompleksowy organizować nauczanie on-line. Oprócz często wskazywanych kompetencji informatycznych, tacy specjaliści powinni charakteryzować się kompetencjami z zakresu pedagogiki (w tym dydaktyki) oraz psychologii uczenia się. Jednoczesna dogłębna znajomość metod kształcenia on-line oraz wiedza na temat dostosowania ich do treści, celów, efektów, sposobów oceniania oraz ewaluacji tworzy nową jakość, która jest coraz bardziej pożądana na rynku pracy. W artykule szczegółowo uzasadniono potrzebę kształcenia specjalistów z zakresu e-learningu, którą oparto na aktualnym stanie wiedzy pedagogicznej oraz na bieżących obserwacjach i analizach.
One can now observe a rapid development of higher education that is aimed at the extensive use of the Internet in teaching. This creates a need for educating students who would be able to define and organize online teaching activities. Apart from the frequently mentioned computer-related skills, students should also demonstrate competencies in education (including didactics) and the psychology of learning. Also, a thorough knowledge of online teaching methods and of how to adapt them to the teaching content, goals, effects as well as methods of grading and evaluation produces a new profession which is much needed in the job market. In the paper we justify in detail the need for educating specialists in e-learning based on state-of-the-art educational standards and present recent observations and analyses.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12005
DOI: 10.14746/nd.2013.35.10
ISBN: 978-83-232-2685-7
ISSN: 0077-653X
Appears in Collections:Neodidagmata, nr 35, 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Walter-Pedagogika-145-150.pdf144.31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.