Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12017
Title: Z tradycji w nowoczesność. Brytyjskie uniwersytety w drodze do społeczeństwa wiedzy (CPP RPS 40/2013)
Authors: Antonowicz, Dominik
Keywords: Uniwersytet
uniwersytet przedsiębiorczy,
Nowe Zarządzanie Publiczne
Issue Date: 2013
Publisher: Center for Public Policy Research Papers Series
Citation: CPP RPS Vol. 40 (2013), Poznan, 2013, pp. 1-23.
Abstract: Brytyjskie szkolnictwa wyższe przeszło w ostatnich dwudziestu latach cały szereg fundamentalnych zmian związanych z procesem upowszechnienia studiów wyższych oraz stopniowego ograniczania środków publicznych wydawanych na szkolnictwo akademickie. Artykuł stanowi próbę wieloaspektowej analizy rynkowego modelu uniwersytetu przeprowadzonej w świetle refleksji zawartych w zbiorze The Enterprising University. Reform, Excellence and Equity, pod redakcją Garetha Williamsa. W tekście przedstawiony jest zmieniający się obraz sposobu funkcjonowania i struktury szkolnictwa wyższego oraz wewnętrznej organizacji uniwersytetów w Wielkiej Brytanii oraz krajach Commonwealthu. Szczególna uwaga poświęcona została ewaluacji nowych form kooperacji pomiędzy uniwersytetami, a organizacjami z sektora przedsiębiorstw. W końcowej części artykułu podjęta została dyskusja na temat kondycji współczesnych uniwersytetów oraz zagrożeń ich rozwoju związanych z procesem urynkowienia instytucji akademickich oraz redefinicji roli uczonego.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12017
Appears in Collections:2013, Vol. 40. Z tradycji w nowoczesność. Brytyjskie uniwersytety w drodze do społeczeństwa wiedzy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CPP_RPS_vol.40_Antonowicz.pdf279.59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.