Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/12034
Title: Rola marki dyplomu w perspektywie niżu demograficznego w Polsce 2010-2020 (CPP RPS 65/2014)
Authors: Antonowicz, Dominik
Krawczyk-Radwan, Magdalena
Walczak, Dominika
Issue Date: 2014
Publisher: Center for Public Policy Research Papers Series
Citation: CPP RPS Vol. 65 (2014), Poznań, 2014, pp. 1-31.
Abstract: Przedmiotem artykułu są zmiany w polskim szkolnictwie wyższym wynikające z umasowienia szkolnictwa wyższego, przeobrażeń struktury gospodarki w kierunku modelu postindustrialnego oraz liberalnych reform polskiego szkolnictwa wyższego. Celem analiz jest pokazanie, ze w warunkach rosnącej konkurencji coraz większe znaczenie będzie miała marka dyplomu uczelni. W Polsce marka dyplomu uczelni nie odgrywała dotąd znaczącej roli, ponieważ zaległości edukacyjne, a przede wszystkim koniunktura demograficzna zapewniały wystarczająco wysoki poziom popytu na usługi edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Ten okres już minął i w nadchodzących latach rywalizacja o studentów będzie coraz większa, a marka dyplomu już zaczyna odgrywać decydującą rolę w tym, które uczelnie pozostaną na rynku edukacyjnym, a które będą musiały przejść głęboką restrukturyzację lub po prostu zniknąć z rynku.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12034
Appears in Collections:2014, Vol. 65. Rola marki dyplomu w perspektywie niżu demograficznego w Polsce 2010-2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CPP_RPS_vol.65_Antonowicz_Krawczyk-Radwan_Walczak.pdf459.97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.