Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/12043
Title: Edukacja jako wyznacznik szans młodzieży na rynku pracy (CPP RPS 74/2014)
Authors: Wasielewski, Krzysztof
Issue Date: 2014
Publisher: Center for Public Policy Research Papers Series
Citation: CPP RPS Vol. 74 (2014), Poznań, 2014, pp. 1-21.
Abstract: Na edukację zwykło się patrzeć jako na instytucjonalnie zorganizowany system kierowania losami jednostek. System oświaty jest tutaj postrzegany jako powszechne i ustawowo obowiązkowe medium na drodze do dorosłości i pracy zawodowej. Współcześnie nauka trwa nierzadko ponad 20 lat. Składają się na nią w polskim systemie edukacji: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna (zasadnicza zawodowa bądź średnia), szkolnictwo policealne i pomaturalne, szkolnictwo wyższe i coraz częściej studia doktoranckie. Zatem kariera edukacyjna – rozumiana jako sekwencja następujących po sobie elementów wyższego stopnia systemu szkolnego – jest naturalnym segmentem jednostkowej ruchliwości społecznej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12043
Appears in Collections:2014, Vol. 74. Edukacja jako wyznacznik szans młodzieży na rynku pracy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CPP_RPS_vol.74_Wasielewski.pdf290.33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.