Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12060
Title: Doświadczenia sąsiadów w zakresie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego: Niemcy. Studium przypadku (CPP RPS 63/2014)
Authors: Siwińska, Bianka
Issue Date: 2014
Publisher: Center for Public Policy Research Papers Series
Citation: CPP RPS Vol. 63 (2014), Poznań, 2014, pp. 1-29.
Abstract: W artykule przedstawiony zostaje rozwój procesu internacjonalizacji niemieckich uczelni od końca lat 90-tych do roku 2008, kiedy to ogłoszona zostaje rządowa „Strategia internacjonalizacji”. Analiza potwierdziła, że jednym z kluczowych warunków rozwoju procesu internacjonalizacji w przypadku niemieckim było zaangażowanie w jego kształtowanie rządowych ośrodków decyzyjnych, czyli poziomu centralnego – poziomu państwa. W Niemczech, gdzie aktywności i refleksja na tym poziomie mają miejsce niemalże od początku badanego okresu, umiędzynarodowienie systemu rozwija się dynamicznie, budowana jest kultura internacjonalizacji, a sam proces przybiera coraz bardziej wyrafinowane formy. Oprócz fazy wstępnej, wyróżnione tu zostały dwie fazy tego procesu: kwantytatywna i kwalitatywna.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12060
Appears in Collections:2014, Vol. 63. Doświadczenia sąsiadów w zakresie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego: Niemcy. Studium przypadku

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CPP_RPS_vol.63_Siwinska.pdf297.65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.