Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12071
Title: Wpływ uwarunkowań na model procesu internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce (CPP RPS 84/2014)
Authors: Siwińska, Bianka
Issue Date: 2014
Publisher: Center for Public Policy Research Papers Series
Citation: CPP RPS Vol. 84 (2014), Poznań, 2014, pp. 1-22.
Abstract: Artykuł jest opartą o badania zawarte w pracy doktorskiej autorki próbą opisu polskiego modelu procesu internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w kontekście analizy jego uwarunkowań – zewnętrznych i wewnętrznych. Zasygnalizowane zostają najbardziej znaczące uwarunkowania prawne, polityczne, społeczne, historyczne i kulturowe tego procesu. Nacisk położony zostaje na diagnozę największych przeszkód, jakie stają na drodze rozwojowi „pozytywnej” internacjonalizacji polskich uczelni. Zaproponowane zostaje też rozszerzenie Modelu Uzasadnień procesu internacjonalizacji Kälvermaka i van der Wende, który użyty zostaje w zmodyfikowanej formie dla zobrazowania modelu polskiej internacjonalizacji.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12071
Appears in Collections:2014, Vol. 84. Wpływ uwarunkowań na model procesu internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CPP_RPS_vol.84_Siwinska.pdf292.28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.