Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/12196
Title: Podstawy prawne działalności notariuszy kaliskich w okresie międzywojennym
Authors: Kowalska, Samanta
Keywords: Kalisz
notariat
historia państwa i prawa
unifikacja prawa
Issue Date: 2012
Citation: W: Kowalska, S. (red.), Dziedzictwo kulturowe miasta Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. WPA UAM, 2012, s. 149-170.
Abstract: W artykule przedstawiono podstawy prawne, uwarunkowania oraz przeobrażenia w działalności kaliskich notariuszy w dwudziestoleciu międzywojennym. Po odzyskaniu niepodległości w mentalności, instytucjach i systemie notariatów nadal odzwierciedlały się wpływy z czasów zaborów. Unifikacja prawa w tym zakresie spowodowała zmiany także w funkcjonowaniu notariuszy w grodzie nad Prosną. Notariusze z byłego zaboru rosyjskiego mieli swój udział w tworzeniu nowych regulacji oraz struktur samorządu zawodowego w wolnej Polsce. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 roku – Prawo o notariacie rozpoczęło proces ujednolicania działalności notarialnej w skali kraju.
Description: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM
URI: http://hdl.handle.net/10593/12196
ISBN: 978-83-62135-17-2
ISSN: 2353-1673
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S. Kowalska, Podstawy prawne działalności notariuszy.pdf17.33 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.