Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12306
Title: Ochrona praw człowieka w świetle wybranych skarg indywidualnych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
Authors: Kowalska, Samanta
Keywords: standardy strasburskie
prawa człowieka
Europejski Trybunał Praw Człowieka
Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
Issue Date: 2014
Citation: W: J. Knopek, M. Sikora-Gaca, D. Magierek (red. nauk.), Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach. Niektóre płaszczyzny przeobrażeń społeczno-kulturalnych, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2014, s. 97-115.
Abstract: W celu uskutecznienia ochrony praw człowieka zaczęto opracowywać regionalne akty prawne uwzględniające odmienności społeczne i kulturowe. Europejski system ochrony praw człowieka oscyluje wokół Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, która stanowi podstawę orzekania w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu (ETPC). W niniejszym artykule omówiono wybrane skargi indywidualne do ETPC w kontekście zachodzących zmian. Na początku XXI wieku zapewnianie wolności i bezpieczeństwa osobistego stało się jednym z najbardziej priorytetowych postulatów. Analiza omówionych skarg może być pomocna w wyborze i konstruowaniu nowych rozwiązań prawnych, systemowych, skorelowaniu prawa, działań zapobiegawczo-prewencyjnych oraz podniesienia świadomości społecznej w tej materii.
Description: WPA UAM
URI: http://hdl.handle.net/10593/12306
ISBN: 978-83-7365-352-8
ISSN: 0239-7129
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S. Kowalska - Strasburg, human rights.pdf16.66 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.