Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12472
Title: Problem szyku w staropolskich przekładach Modlitwy Pańskiej
Other Titles: The problem of the word order in old Polish translations of the Lord's Prayer
Authors: Masłej, Dorota
Keywords: Modlitwa Pańska
tłumaczenie modlitw w średniowieczu
szyk
inwersja
styl modlitewny
XV wiek
Issue Date: 2013
Citation: Kwartalnik Językoznawczy 2013 / 4, s. 33-43
Abstract: Piętnastowieczne tłumaczenia Modlitwy Pańskiej są dobrym materiałem do badań porównawczych. Zestawienie 23 zachowanych odpisów pokazuje próby zaadaptowania łacińskich modlitw na język narodowy. W poszczególnych tłumaczeniach widocznych jest wiele różnic. Celem artykułu jest opisanie problemu szyku wyrazów i kształtowania się stylu modlitewnego w XV wieku.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12472
ISSN: 2081-5441
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WFPiK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maslej_Problem szyku.pdf437.47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons