Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12735
Title: Sytuacja stresowa matek wychowujących dzieci upośledzone umysłowo
Authors: Stelter, Żaneta
Sobolewski, Adam
Strelau, Jan
Keywords: niepełnospawność intelektualna
style radzenia sobie ze stresem
temperament
Issue Date: 2002
Publisher: Uniwersytet Warszawski. Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania
Citation: Psychologia-Etologia-Genetyka tom 5, 2002, 65-84
Abstract: Celem badań przedstawionych w pracy, było określenie związków pomiędzy temperamentem i stosowanymi strategiami radzenia sobie ze stresem, a oceną własnej sytuacji życiowej, matek dzieci upośledzonych umysłowo. W badaniu uczestniczyły matki dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym, w wieku 18-25 lat. Otrzymane wyniki, pokazały, że spośród cech temperamentalnych „niezadowolenie”, a spośród stylów rodzenia sobie, coping emocjonalny, najsilniej warunkują ocenę własnej sytuacji życiowej jako stresującej w badanej grupie matek
URI: http://hdl.handle.net/10593/12735
ISSN: 1508-583X
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sytuacja stresowa matek wychowujących dzieci upośledzone umysłowo.pdf8.41 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.