Rozbieżność między temperamentem rzeczywistym a oczekiwanym dziecka upośledzonego umysłowo i jej związek z sytuacją stresową matki

Thumbnail Image
Date
2002
Advisor
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Instytut Psychologii
Title alternative
Abstract
Akceptacja dziecka upośledzonego umysłowo, przez matkę ma duże znaczenie dla jej dobrostanu psychicznego i prawidłowego procesu rewalidacji dziecka. Wartość interakcji dziecko-opiekun (matka), pozostaje pod dużym wpływem czynników osobowościowych dziecka, wśród których temperament odgrywa szczególną rolę. Artykuł opisuje badania, które są próbą odpowiedzi na pytanie o związek, braku dopasowania pomiędzy oczekiwaniami matki dziecka upośledzonego umysłowo, w zakresie stylu zachowania tego dziecka, a jego rzeczywistym sposobem zachowania, z jej sytuacją życiową interpretowaną w kategoriach stresu. W badaniu uczestniczyły matki dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym, w wieku 18-25 lat
Description
Sponsor
Keywords
temperament, stres, dziecko niepełnosprawne intelektualnie
Citation
Czasopismo Psychologiczne, tom 8 (2), 2002, 155-162
DOI
Alternative location
Creative Commons License
Collections