Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12750
Title: Rozbieżność między temperamentem rzeczywistym a oczekiwanym dziecka upośledzonego umysłowo i jej związek z sytuacją stresową matki
Authors: Stelter, Żaneta
Strelau, Jan
Sobolewski, Adam
Keywords: temperament
stres
dziecko niepełnosprawne intelektualnie
Issue Date: 2002
Publisher: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Instytut Psychologii
Citation: Czasopismo Psychologiczne, tom 8 (2), 2002, 155-162
Abstract: Akceptacja dziecka upośledzonego umysłowo, przez matkę ma duże znaczenie dla jej dobrostanu psychicznego i prawidłowego procesu rewalidacji dziecka. Wartość interakcji dziecko-opiekun (matka), pozostaje pod dużym wpływem czynników osobowościowych dziecka, wśród których temperament odgrywa szczególną rolę. Artykuł opisuje badania, które są próbą odpowiedzi na pytanie o związek, braku dopasowania pomiędzy oczekiwaniami matki dziecka upośledzonego umysłowo, w zakresie stylu zachowania tego dziecka, a jego rzeczywistym sposobem zachowania, z jej sytuacją życiową interpretowaną w kategoriach stresu. W badaniu uczestniczyły matki dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym, w wieku 18-25 lat
URI: http://hdl.handle.net/10593/12750
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozbieżność między temperamentem rzeczywistym a oczekiwanym dziecka upośledzonego umysłowo i jej związek z sytuacją stresową matki.pdf1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.