Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12905
Title: Rodzina w podręcznikach do nauki języka fińskiego oraz polskiego jako obcego. Krytyczna Analiza Dyskursu
Authors: Jagiełło, Kinga
Sałacińska, Aleksandra
Kamasa, Victoria
Keywords: rodzina
podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego
krytyczna analiza dyskursu
podejście dyskursywno-historyczne
dyskurs
Issue Date: 2014
Citation: tekst i dyskurs, vol. 7, 2014, pp. 155-173
Abstract: Podręczniki są wskazywane jako jedno z istotnych źródeł transmisji dominujących konstrukcji dyskursywnych. W niniejszym tekście przedstawiamy analizę dyskursywnej konstrukcji rodziny w podręcznikach do nauki języka polskiego i języka fińskiego jako języków obcych. Prowadzimy analizę z perspektywy dyskursywno-historycznej w ramach krytycznej analizy dyskursu z użyciem metod jakościowych. Ujawnione dyskursy wskazują na pewne podobieństwa, ale również różnice między analizowanymi konstrukcjami rodziny. Do najważniejszych z nich należą: koncentracja na rolach społecznych związanych z płcią w przypadku polskiego podręcznika i niska pozycja dzieci w hierarchii rodzinnej w przypadku podręcznika fińskiego.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12905
ISSN: 1899-0983
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JagielloSalacinskaKamasa_RodzinaWPodrecznikach.pdf387.4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons