Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13154
Title: Pojęcie demona i jego wpływ na interpretację fenomenu opętania. Perspektywa filozoficzna w świetle wybranych autorów
Other Titles: The notion of demon and its influence on the interpretation concerning the phenomenon of possession. A philosophical perspective in the light of selected authors
Authors: Baranowska, Anna
Advisor: Stachewicz, Krzysztof. Promotor
Keywords: demon
opętanie demoniczne
interpretation
interpretacja
phenomenon of possession
Issue Date: 8-Jun-2015
Abstract: W pracy doktorskiej podjęty został problem wpływu pojęcia <demon> na sposób interpretacji i rozumienia fenomenu opętania demonicznego. Problem nakreślony został w filozoficznej perspektywie na podstawie materiału źródłowego dostarczonego przez Apulejusza z Madaury, Orygenesa, św. Augustyna, św. Anzelma, Witelona, św. Tomasza, Z. Freuda oraz C. G. Junga. Wnioski pracy przedstawiają trzy możliwe interpretacje fenomenu opętania: interpretację antropologiczno-kulturową, metafizyczną oraz psychoanalityczną.
The PhD thesis deals with the issue concerning the influence of the word <demon> on the way how the phenomenon of demonic possession is interpreted and understood. The issue was framed in a philosophic perspective based on source materials provided by Apuleius Madaurensis, Origne, Saint Augustine, Saint Anselm of Canterbury, Witelo, Thomas Aquinas, S. Freud, and C. G. Jung. The conclusions of the thesis introduce three possible interpretations related to the phenomenon of possession: the cultural anthropological, the metaphysical, and the psychoanalytical interpretations
Description: Wydział Teologiczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/13154
Appears in Collections:Doktoraty (WT)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doktorat - pdf.pdf
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.